boligplanet.dk

Databehandlingspolitik – Boligplanet.dk

[Boligplanet.dk] (CVR [  ]) behandler personoplysninger i overensstemmelse med Europa Parlamentets og Rådets forordning om databeskyttelse (EU) 2016/679 og den danske databeskyttelseslov lov (lov nr. 502 af 23. maj 2018).

I daglig tale omtales reguleringen som GDPR efter det engelske navn ”General Data Protection Regulation” eller ”GDPR”. Efter disse regler er Boligplanet.dk dataansvarlig for de personoplysninger, vi indsamler og behandler.

Formålet med behandlingen

Vi behandler og opbevarer dine data for at kunne bistå dig med din brug af Boligplanet.dk. Vi behandler også persondata, når vi markedsfører os. I disse tilfælde behandler vi alene oplysninger om navn, e-mail adresse eller lignende altså oplysninger du har samtykket til vi har og som du selv har givet os og som vi bruger til at sende dig nyhedsbreve eller andet markedsføringsmateriale.

Hvilke oplysninger behandler vi

Vi registrerer oplysninger, du giver os, fx e-mail adresse og diverse kontaktoplysninger. Vi behandler også andre oplysninger, som du har givet os som  har  relevans for din brug af Boligplanet.dk. Endvidere behandler vi oplysninger til brug for at administrere din profil som login detaljer, cookies, IP-adresse og lignende.

Opbevaring af oplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger i overensstemmelse med reglerne i persondataforordningen og den danske databeskyttelseslov.

Sikkerhed

Hos Boligplanet.dk går vi meget op i sikkerhed. Vi passer på dine oplysninger gennem passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Hos Boligplanet.dk vil dine oplysninger blive opbevaret sikkert og kun administrator efter behov har adgang til dine oplysninger.

Videregivelse af oplysninger

Videregivelsen kan også ske på baggrund af en retlig forpligtelse herunder på baggrund af en domstolsafgørelse.

Dine rettigheder som registreret

Udgangspunktet er, at du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig i et maskinlæsbart format at gøre indsigelse mod, at vi behandler oplysningerne, bede om at få urigtige oplysninger om dig selv rettet og få dine personoplysninger slettet eller at få begrænset behandlingen.

Dine rettigheder kan blive begrænset af andre retlige forpligtelser for eksempel, hvis vi efter loven er forpligtet til at opbevare dine oplysninger eller, hvis det er nødvendigt for, at vi kan varetage andre vægtige interesser som inddrivelse af tilgodehavende eller lignende. Du kan til enhver tid se, hvilke oplysninger, vi har om dig ved at logge ind på profil.

Sletning

Du kan du til enhver tid kræve at få dine oplysninger slettet, hvilket vi som udgangspunkt gør uden ugrundet ophold og senest 3 måneder efter din anmodning. Hvis ikke du selv anmoder om at få slettet dine oplysninger, sletter vi dem efter en periode på fem år fra.

Ligesom dine andre rettigheder som registreret kan retten til sletning blive begrænset af andre retlige forpligtelser eller af hensyn til andre vægtige interesser.

Hvordan udøver du dine rettigheder

Hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra os, kan du klikke på ”afmeld nyhedsbrev” nederst i vores nyhedsbrev. Hvis du ønsker at få slettet din profil, kan du selv gøre det ind på din profil eller du kan henvende dig til os på info@boligplanet.dk

Databeskyttelsesrådgiver 

Boligplanet.dk har en databeskyttelsesrådgiver, der kan rådgive om reglerne om databeskyttelse. Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren via denne e-mail info@boligplanet.dk.

Kontaktoplysninger
Boligplanet.dk
info@boligplanet.dk
2860 Søborg København, Denmark

Klage til Datatilsynet

Du kan kontakte Datatilsynet, hvis du vil klage over vores behandling af dine data. På deres hjemmeside kan du også læse mere om databeskyttelsesforordningen og den supplerende databeskyttelseslov. Du kan finde mere om Datatilsynet her: www.datatilsynet.dk